KIỂM SOÁT NỘI BỘ

RÀ SOÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

Rà soát, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, soát xét toàn bộ quy trình hiện hữu.

NGĂN CHẶN VÀ PHÒNG NGỪA

Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm ngăn chặn và phòng ngừa sai sót, gian lận; đảm bảo vận hành một cách tiết kiệm và tối ưu nhất.

TƯ VẤN BẢO VỆ

Tư vấn cho Chủ Doanh nghiệp thiết lập các quy định về kiểm soát nhằm bảo vệ tài sản của công ty.

TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Tư vấn về hệ thống tài chính kế toán, vận dụng các quy định của pháp luật – đặc biệt về pháp luật thuế để giúp Doanh nghiệp tiết kiệm thuế nhất.

Quý Chủ doanh nghiệp xin đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi !

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.