KẾ TOÁN TRƯỞNG

TRÁCH NHIỆM

Chịu trách nhiệm xử lý toàn bộ các nghiệp vụ liên quan đến kế toán của Doanh nghiệp: Xây dựng mô hình và tổ chức công tác kế toán phù hợp với hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp.

KẾ TOÁN

Định kỳ, Kế toán trưởng kiểm tra toàn bộ số liệu, sổ sách nhằm đảm bảo số liệu được hạch toán đầy đủ, kịp thời và chính xác.

LÀM BÁO CÁO

Kiểm soát và tư vấn, làm báo cáo tài chính năm và quyết toán cuối năm.

ỔN ĐỊNH VÀ LIÊN TỤC

Đảm bảo tính ổn định, liên tục trong công tác kế toán và quản lý tài chính.

TƯ VẤN

Tư vấn TỐI ƯU THUẾ cho doanh nghiệp và đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Quý Chủ doanh nghiệp xin đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi !

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.