QUÝ VỊ ĐANG BĂN KHOĂN

  • Sổ sách kế toán, báo cáo kế toán đã lập có chính xác hay không?
  • Quý vị là thành viên góp vốn, cổ đông của công ty, tuy nhiên Quý vị không tham gia quản lý trực tiếp công ty và cần biết tình hình lợi nhuận, doanh thu của Công ty;
  • Quý vị là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và muốn tránh các rủi ro liên quan đến thực hiện các thủ tục thuế, kế toán của Việt Nam;
  • Quý vị cần chuyên gia tư vấn kế toán, thuế có trình độ cao, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kế toán, thuế để tư vấn các vấn đề liên quan đến kế toán, thủ tục thuế; kiểm tra, kiểm soát lại các báo cáo thuế, kiểm tra lại việc lập báo cáo tài chính của doanh nghiệp bạn có thực hiện theo đúng quy định hay không?

CHÚNG TÔI SẼ HỖ TRỢ QUÝ VỊ

  • Thực hiện kiểm tra về hóa đơn, chứng từ kế toán để nêu ra các lỗi sai về hoá đơn, chứng từ, hồ sơ cho doanh nghiệp và đưa ra biện pháp khắc phục;
  • Thực hiện kiểm ra, tư vấn về sự phù hợp của các chứng từ sử dụng để hạch toán kế toán theo chuẩn mực – chế độ kế toán và quy định thuế hiện hành và chỉ cho doanh nghiệp các sai phạm về thuế đồng thời đưa ra các biện pháp khắc phục nhằm xử lý các sai sót;
  • Tư vấn về hạch toán kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế;
  • Hoàn thiện, điều chỉnh, bổ sung hồ sơ và chứng từ kế toán hợp lệ theo bản chất giao dịch kinh tế của khách hàng, phù hợp với các quy định pháp luật thuế hiện hành và gửi lại các tờ khai, báo cáo thuế, báo cáo tài chính sau điều chỉnh;
  • Thực hiện đại diện cho doanh nghiệp để giải trình và bảo vệ số liệu với cơ quan thuế và các cơ quan nhà nước có liên quan.

PHÍ DỊCH VỤ

Quý Chủ doanh nghiệp đừng ngần ngại chia sẻ những lo lắng với Thành Công ACT. Chúng tôi sẽ liên hệ lại để trao đổi và báo giá hợp lý nhất.

THÀNH CÔNG ACT mong muốn chia sẻ những nỗi lo với Quý Chủ doanh nghiệp.