QUÝ VỊ ĐANG BĂN KHOĂN

  • Quý vị đang lo lắng về quy trình quản lý về hàng tồn kho có được kiểm soát chặt chẽ chưa?
  • Quý vị lo lắng về Quy trình tính lương của Bộ phận nhân sự có đảm bảo: Một số nhân viên đã nghỉ việc nhưng vẫn còn tính lương cho họ?
  • Quý vị lo lắng về Quy trình phê duyệt chi phí – chi tiền có đảm bảo đúng nguyên tắc quản lý tài chính và yêu cầu về hóa đơn, chứng từ của pháp luật thuế?
  • Quý vị lo lắng Quy trình kiểm soát về bán hàng – thu tiền có thất thoát chỗ nào không?

CHÚNG TÔI SẼ HỖ TRỢ QUÝ VỊ

Công tác tìm hiểu, đánh giá thực trạng và yêu cầu của Chủ doanh nghiệp/ Ban giám đốc:

  • Chúng tôi trao đổi và làm việc với Chủ doanh nghiệp/ Ban giám đốc để hiểu các chính sách và thủ tục về tài chính, kế toán, các quy trình kiểm soát đang được áp dụng tại doanh nghiệp;
  • Tổ chức các cuộc họp hoặc các cuộc thảo luận, phỏng vấn trực tiếp để theo dõi và tư vấn về các thiết lập ban đầu cần thiết cho doanh nghiệp;

Công tác tư vấn thiết lập Hệ thống kế toán/ Hệ thống kiểm soát nội bộ:

  • Thực hiện soạn thảo quy chế tài chính và quy trình luân chuyển chứng từ kế toán dựa trên hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; Thiết lập, tư vấn tổ chức và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ đảm bảo theo yêu cầu kiểm soát của Chủ doanh nghiệp/ Ban giám đốc;
  • Tư vấn cho Chủ doanh nghiệp/ Ban giám đốc về quy trình, thủ tục kế toán sẽ được tiến hành phù hợp với Hệ thống Kế toán Việt Nam;
  • Tư vấn cho Chủ doanh nghiệp/ Ban giám đốc/ Phòng Kế toán về phần mềm kế toán phù hợp để khách hàng xem xét và phê duyệt;
  • Phối hợp với nhà cung cấp phần mềm kế toán về các thủ tục kế toán cần thiết; Tham gia đào tạo phần mềm kế toán áp dụng cho khách hàng;

PHÍ DỊCH VỤ

Quý Chủ doanh nghiệp đừng ngần ngại chia sẻ những lo lắng với Thành Công ACT. Chúng tôi sẽ liên hệ lại để trao đổi và báo giá hợp lý nhất.

THÀNH CÔNG ACT mong muốn chia sẻ những nỗi lo với Quý Chủ doanh nghiệp.