QUÝ VỊ ĐANG BĂN KHOĂN

  • Do quy mô công ty chưa lớn, quý vị muốn tiết kiệm chi phí?
  • Quý vị chưa an tâm về trình độ chuyên môn của kế toán hiện tại?
  • Quý vị muốn tập trung vào công việc hoạch định chiến lược để tìm kiếm khách hàng và tăng doanh số?

CHÚNG TÔI SẼ HỖ TRỢ QUÝ VỊ

  • Công việc thường xuyên: Thực hiện tất cả các thủ tục, báo cáo thuế phát sinh trong tháng/ quý/ năm; Tư vấn các vấn đề liên quan đến chi phí, doanh thu, hóa đơn, chứng từ, các khoản thuế; Ghi nhận sổ sách kế toán, in, lưu trữ và bàn giao cho Công ty.
  • Công việc cuối năm tài chính: Lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế năm; Nộp báo cáo, quyết toán thuế.
  • Công việc đại diện: Đại diện cho Doanh nghiệp giải trình các vấn đề phát sinh khi Cơ quan Thuế yêu cầu, hoặc thanh tra, kiểm tra.

PHÍ DỊCH VỤ

Quý Chủ doanh nghiệp đừng ngần ngại chia sẻ những lo lắng với Thành Công ACT. Chúng tôi sẽ liên hệ lại để trao đổi và báo giá hợp lý nhất.

THÀNH CÔNG ACT mong muốn chia sẻ những nỗi lo với Quý Chủ doanh nghiệp.