QUÝ VỊ ĐANG BĂN KHOĂN

  • Quý vị muốn duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ tốt nhằm bảo vệ các khoản đầu tư của mình và tài sản của công ty ?
  • Quý vị đang lo lắng về rủi ro tính tuân thủ, về hiệu quả của các quy trình kinh doanh, quy trình kiểm soát hiện tại của công ty ?
  • Quý vị đang lo lắng về tính đúng đắn của số liệu trên Báo cáo tài chính ?
  • Quý vị có nhu cầu kiểm toán báo cáo tài chính để nộp cho Cơ quan chức năng ?

CHÚNG TÔI SẼ HỖ TRỢ QUÝ VỊ

  • Hỗ trợ doanh nghiệp thông qua việc triển khai chức năng kiểm toán nội bộ, song hành cùng Quý doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.
  • Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ, soát xét tổng quan các lĩnh vực kiểm soát chính; báo cáo tổng hợp cho ban lãnh đạo của công ty, chỉ ra các nhược điểm chính về cơ chế kiểm soát và các biện pháp ưu tiên để cải thiện.
  • Tư vấn cho Ban giám đốc/ Chủ Doanh nghiệp thiết lập các quy định về kiểm soát nhằm bảo vệ tài sản của Quý vị, của công ty.
  • Chúng tôi phối kết hợp với các đơn vị kiểm toán có uy tín và đủ điều kiện kiểm toán theo quy định để xác nhận báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

PHÍ DỊCH VỤ

Quý Chủ doanh nghiệp đừng ngần ngại chia sẻ những lo lắng với Thành Công ACT. Chúng tôi sẽ liên hệ lại để trao đổi và báo giá hợp lý nhất.

THÀNH CÔNG ACT mong muốn chia sẻ những nỗi lo với Quý Chủ doanh nghiệp.