Vấn đề doanh nghiệp

Vấn đề & Giải pháp

Lo lắng số liệu kế toán, rủi ro về thuế do không hạch toán đầy đủ, kịp thời:

 • Hàng tồn kho sổ sách lớn (ảo); Hàng tồn kho âm; Nhập xuất tồn kho không phù hợp giữa đầu ra và đầu vào.
 • Sai đối tượng công nợ, đặc biệt là công nợ phải trả, làm ảnh hưởng đến số thuế phải nộp.
 • Không đúng đối tượng công nợ phải thu, không bảo vệ quyền của doanh nghiệp.
 • Tồn quỹ tiền mặt sổ sách lớn (ảo), trong khi doanh nghiệp đang đi vay (do đăng ký vốn điều lệ cao).
 • Chi phí đầu vào không phù hợp với định mức, dự toán.
 • Kế toán thường dồn đến cuối năm mới làm số liệu một lần, thậm chí có những kế toán “lập báo cáo tạm” sau đó làm lại, chính vì thế dễ dẫn đến sai sót, không toàn vẹn vì dữ liệu phát sinh nhiều và không có tính tổng quát.
 • Doanh nghiệp chưa an tâm số liệu kế toán và các báo cáo thuế đã nộp.

Lo lắng về môi trường pháp luật thuế thay đổi thường xuyên:

 • Nhiều khoản chi phí chưa biết có phù hợp với quy định của Pháp luật hay không, như: Chi phí lương và các khoản chi bảo hiểm bắt buộc (do không có quy chế lương, quy định thưởng); Chi phí lobby; Chi phí tiếp khách; Chi phí đi công tác, và quá nhiều khoản chi không có hóa đơn chứng từ, hay hóa đơn chứng từ không đúng quy định pháp luật thuế.
 • Doanh nghiệp chưa thiết lập quy chế tài chính để bảo vệ các khoản chi phí.
 • Kế toán hiện tại không cập nhật thường xuyên.
 • Năng lực kế toán không đủ kỹ năng giải trình số liệu với cơ quan chức năng.

Nỗi lo về bảo mật số liệu, tính toàn vẹn của số liệu, sổ sách kế toán:

 • Doanh nghiệp nhiều năm chưa quyết toán, hoặc cơ quan thuế chuẩn bị thanh kiểm tra mà số liệu qua nhiều đời kế toán làm, chưa được tập hợp đầy đủ.
 • Dữ liệu bị sửa xóa hoặc không cung cấp đầy đủ dữ liệu; dữ liệu không được lưu trữ tập trung do làm trên nhiều phần mềm không được bảo mật và quản lý giám sát thường xuyên.
 • Nhân sự thay đổi thường xuyên do nghỉ việc dẫn đến tình trạng rất khó quản lý sổ sách, chứng từ và số liệu không được liền mạch.

Lo lắng về tính hiệu quả khi sử dụng nguồn lực:

 • Để tuyển nhân sự làm được việc và có khả năng tham mưu tư vấn cho Giám đốc/ Chủ doanh nghiệp thì thường chi phí lương cho nhân sự đó phải cao và các khoản chi phí liên quan đến nhân sự như: các khoản phụ cấp, bảo hiểm đầy đủ, môi trường làm việc đảm bảo làm ổn định, lâu dài.
 • Bên cạnh đó, việc tuyển dụng nhân sự mất nhiều thời gian, không có khung năng lực để đánh giá nên tuyển không đúng người. 
 • Ngược lại, thuê nhân sự rẻ thì doanh nghiệp không kiểm tra kiểm soát được năng lực, và số liệu họ làm ra; cần phải “chỉ bảo” trong khi Giám đốc/ Chủ doanh nghiệp còn rất nhiều việc phải lo.
 • Doanh nghiệp phải đảm bảo ngân sách lương lương/thưởng/phụ cấp/bảo hiểm cố định cho Bộ phận Kế toán.
 • Doanh nghiệp thiếu thông tin (bị nhiễu thông tin) để đánh giá phần mềm kế toán đáp ứng nhu cầu “con số để quản trị” và thường mua về không phù hợp hoặc chi phí đầu tư cao mà không có người vận hành. 

Đối tác nói về thành công

Đối tác

Hệ sinh thái của thành công

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN VÀ NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

Vui lòng nhập họ và tên
Vui lòng nhập số điện thoại
Vui lòng nhập địa chỉ email
Zalo
Hotline