Kế toán phải tự cân đối

Vấn đề & Giải pháp

Kế toán phải tự cân đối

Ngày đăng: 08/06/2023 10:04 AM
  • Nhiều khoản chi phí chưa biết có phù hợp với quy định của Pháp luật hay không, như: Chi phí lương và các khoản chi bảo hiểm bắt buộc (do không có quy chế lương, quy định thưởng); Chi phí lobby; Chi phí tiếp khách; Chi phí đi công tác, và quá nhiều khoản chi không có hóa đơn chứng từ, hay hóa đơn chứng từ không đúng quy định pháp luật thuế.
  • Doanh nghiệp chưa thiết lập quy chế tài chính để bảo vệ các khoản chi phí.
  • Kế toán hiện tại không cập nhật thường xuyên.
  • Năng lực kế toán không đủ kỹ năng giải trình số liệu với cơ quan chức năng.

  Đối tác nói về thành công

  Đối tác

  Hệ sinh thái của thành công

  ĐĂNG KÝ TƯ VẤN VÀ NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

  Vui lòng nhập họ và tên
  Vui lòng nhập số điện thoại
  Vui lòng nhập địa chỉ email
  Zalo
  Hotline