Hoàn thiện sổ sách nhiều năm

Dịch vụ

Hoàn thiện sổ sách nhiều năm

Ngày đăng: 05/06/2023 04:36 PM

  PHẠM VI CÔNG VIỆC THÀNH CÔNG ACT SẼ THỰC HIỆN:

  Công việc thực hiện:

  • Tham gia sắp xếp, phân loại và kiểm tra chứng từ.
  • Tổ chức nhập liệu số liệu kế toán.
  • Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán với các tờ khai thuế đã nộp.
  • Lên phương án làm lại sổ sách phù hợp.
  • Thực hiện báo cáo rủi ro thuế với doanh nghiệp.
  • Trình bày, thống nhất và chốt phương án về số liệu kế toán, số liệu báo cáo thuế.
  • Thực hiện các báo cáo, tờ khai điều chỉnh và nộp lại.
   • Các báo cáo thuế GTGT tháng/ quý;
   • Các báo cáo thuế TNCN quý;
   • Quyết toán thuế TNCN năm;
   • Quyết toán thuế TNDN năm;
   • Các báo cáo thuế khác liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp;
   • Bộ Báo cáo tài chính.
  • Hoàn thiện bộ chứng từ, sổ sách liên quan để giải trình.
   • Phiếu thu, chi; nhập – xuất; các chứng từ, hồ sơ về tiền lương, lao động, chi phí…
   • In ấn toàn bộ sổ sách theo quy định của pháp luật kế toán.
  • Tham gia công tác giải trình khi cơ quan thuế thanh kiểm tra.

  Họp trình bày phương án với Chủ doanh nghiệp:

  • Trên cơ sở số liệu được hạch toán lại, đối chiếu so sánh với các tờ khai thuế đã nộp để trình bày và phân tích rõ các rủi ro về thuế.
  • Thực hiện tư vấn, các phương án liên quan đến số liệu, chứng từ.

  Thực hiện công việc giải trình:

  • Chúng tôi đủ điều kiện về dịch vụ kế toán và đại lý thuế, nên chúng tôi mặc nhiên được đại diện phía doanh nghiệp để giải trình với cơ quan thuế (ủy quyền thể hiện trên hợp đồng dịch vụ).
  • Mặc dù hai bên không còn hợp tác, Thành Công vẫn phải có trách nhiệm giải trình số liệu (giai đoạn mà chúng tôi đã làm) cho doanh nghiệp.

  Đối tác nói về thành công

  Đối tác

  Hệ sinh thái của thành công

  ĐĂNG KÝ TƯ VẤN VÀ NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

  Vui lòng nhập họ và tên
  Vui lòng nhập số điện thoại
  Vui lòng nhập địa chỉ email
  Zalo
  Hotline